Údržba a Mazanie

Mazanie  - Pri mazaní venujte pozornosť všetkým pohyblivým častiam bicykla. Na mazanie používajte prípravky určené na bicykle a odporúčané výrobcami dielov. Dávajte pozor, aby sa olej alebo mazací tuk nedostali na brzdovú plochu ráfikov a brzdové klátiky resp.na kotúče a na brzdové doštičky. Po každom čistení a mazaní skontrolujte dotiahnutie všetkých spojov, upevnenie kolies a funkčnosť bŕzd.

Čistenie a mazanie reťaze – Hlavným nepriateľom je voda, alebo sneh zmiešaný so soľou. Najviac tým trpí reťaz. Takže je dobré ju po každej takejto jazde umyť. Používajte umývačku reťaze spolu s roztokom na čistenie a odmastenie reťaze. Po umytí ju utrite handrou do sucha.

Správne mazanie – Ľahké mazadlá sú dobré keď je teplo a sucho (najvhodnejšie multifunkčné teflónové kvapaliny v spreji vhodné k všeobecnému mazaniu laniek a reťazí). Zima si však vyžaduje iné typy mazadiel. V cykloobchodoch Vám odporučia správny olej na reťaz. Správna aplikáia by mala byť vždy popísaná v návode. Reťaz najprv poriadne namažte,

Ak jazdíte aj v teréne určite sa nevyhnete blatu, lístiu a nečistotám, ktoré sa nalepia na kazetu, prevodníky, prehadzovačku alebo prešmykovač. Tieto nečistoty zhoršujú radenie prevodov a spomaľujú nábeh reťaze na prevodníkoch. Na očistenie kazety a prevodníkov odporúčame použiť kefu.  Po očistení premažte všetky pivoty hustejším mazadlom alebo vazelínou (najvhodnej+sia je syntetická), aby ste ich ochránili pred účinkom vody a soli. Ide hlavne o pivoty na brzdových čelustiach a prehadzovačke.Olejom tiež premažte aj závity na špicoch a niploch.

Čistenie a mazanie odpruženej vidlice a rámu – Pre zachovanie dokonalej funkcie vidlice je dôležitá pravidelná údržba predovšetkým trecích plôch medzi vnútornou a vonkajšou rúrkou. Prachovka zabraňujúca prístupu nečistôt k trecím plochám nesmie byť porušená. Na umytie vidlice je vhodná jemná kefa a teplá mydlová voda. Pri umývani sa voda nesmie dostať do medzery medzi vnútornou a vonkajšou rúrkou. Voda a nečistoty vo vnútornej vidlici majú nepriaznivý vplyv na jej činnosť. Vidlica je dodávaná s náplňou maziva v pružiacej zostave. Dôležité je túto vrstvu maziva udržiavať. Mazanie odporúčame opakovať po 40 hodínach používania a vždy po jazde vo vlhkom prostredí. Opravy a údržbu odpružených vidlíc odporúčame prenechať špecializovanému servisu. Pri znečistení zadnej pružiacej jednotky rámu je nutné premazanie klzných ložísk na oboch koncoch mazacím tukom. Po jazde v blatistom teréne očistite všetky pohyblivé časti rámu, predĺžite tým ich životnosť. Po každých 200 km skontrolujte jednotlivé súčiastky rámu. Nezabudnite prekontrolovať dotiahnutie skrutiek jednotlivých častí. Pružiacu jednotku nastavíte otáčaním matice. Otáčaním doprava alebo doľava docielite vyššiu alebo nižšiu tuhosť pruženia.Tlmič je súčasťou zadnej pružiacej jednotky a nastavuje sa pomocou nastavovacej matice. Tlmič udržujte v čistote pravidelnou údržbou havne po jazde v blatistom teréne.