Skladovanie bicykla

Voda a sneh spôsobujú koróziu bicykla, UV žiarenie poškodzuje lak a akýchkoľvek gumové a plastové častí bicykla preto je dôležité bicykel chrániť pred slnkom a vodou.

Pred dlhodobým skladovaním bicykel vyčistite a na rám zakonzervujte ochranným prípravkom. Nakoľko nie je vhodné aby boli plášte dlhodobo zaťažené váhou bicykla, bicykel skladujte zavesený s plášťami nahustenými na polovičný tlak. Ak nemáte možnosť bicykel zavesiť, vypustite plášte.