Servisné kontroly pre bezpečnú jazdu

Po každej jazde


Každý týždeň


Každý mesiac


Každé 3 mesiace


Každých 6 mesiacov


Každý rok