Príprava na jazdu

Nastavenie sedla

Výška Sedla  - Výšku sedla nastavíte do požadovanej polohy po uvolnení podsedlovej skrutky, resp.rýchloupínacieho záveru. Stĺpik sedla vysuňte do takej výšky, aby ste pri polohe v sede a natočení pedálu do spodnej polohy mali mierne pokrčenú nohu. Podsedlovú skrutku späť dotiahnite. Skúste pootáčať sedlo ako kontrolu správneho dotiahnutia.

Sklon Sedla – Sklon sedla vo vodorovnom smere nestavte uvoľnením sedlovej zámky. Posuňte sedlo do takej polohy, aby zvislica spustená z prednej časti kolenného kĺbu pretínala os pedálu, keď je pedál v prednej vodorovnej polohe. Po nastavení sedlovú zámku opäť utiahnite.

Nastavenie kormidla a nastavenie predstavca – Kormidlo a predstavec nastavte tak, aby ste dosiahli maximálne pohodlie. Skrutky uťahujte tak aby nedošlo k ich poškodeniu. Skontrolujte či sa rukoväte na kormidle nepretáčajú.

Stĺpik sedla - Stĺpik sedla nesmie byť vysunutý vyššie ako je označené značkou minimálnej hĺbky vsunutia stĺpika sedla do rámu. Slovné označenie tejto značky sa može líšiť podľa výrobcu stĺpika sedla (napr. MIN, STOP, MAX atď)

Skrutka predstavca - Skrutka predstavca musí byť dotiahnutá tak, aby pri jazde nedochádzalo k samovoľnému pretočeniu kormidla. Vreteno kormidla musí byť dotiahnuté tak, aby klin zaisťoval pevné spojenie s prednou vidlicou. Predstavec nesmie byť vysunutý vyššie ako je označenie minimálnej hĺbky vsunutia kormidla do stĺpika vidlice. Slovné označenie tejto značky sa može líšiť podľa výrobcu stĺpika sedla (napr. MIN, STOP, MAX atď)

Je dôležité, aby vzdialenosť pri státí v miernornom rozkroku od hornej rámovej rúrky bola dostatovčná. Všeobecné pravidlo pre výber výšky rámu je nasledovné. Postavte sa obkročmo nad hornú rámovú rúrku, v tejto polohe by ste mali mať aspoň 8cm priestor od rozkroku k hornej rámovej rúrke. Toto pravidlo platí hlavne pre horské a terénne bicykle. Dôvodom je časté zosadanie z bicykla hlavne v ťažšom teréne. Približne 3cm sú doporučené pre cestné a mestské bicykle. Vhodnú výšku rámu je tiež možné vypočítať podľa nasledovného vzorca /stačí zmerať výšku rozkroku s nohami mierne od seba/ výška rozkroku x 0,56 = veľkosť rámu v centimetroch (delením 2,54 získate veľkosť v palcoch)

Odporúčaná veľkosť rámu

Výška Postavy v cm                             V palcoch                                              V centimetroch                       Písmenom

do 168 cm                                              15", 16"                                   do 44cm                                S

165 - 178 cm                                          17", 18"                                   od 45cm do 48cm                 M

175 - 188 cm                                          19", 20"                                   od 49cm do 52cm                 L

185 - 195 cm                                          21", 22"                                   od 53cm do 55cm                 XL

nad 195 cm                                           23", 24"                                   od 56cm do 61cm                 XXL