Poznámky k bezpečnej jazde

Pri jazde je bezpodmienečne nutné podľa Zákona 8/2009 Z.z a Vyhlášky 9/2009 Z.z. použiť ochrannú cyklistickú prilbu schváleného typu cyklistami do 15 rokov v meste a mimo mesta su povinný ochrannú cyklistickú prilbu používať všetci cyklisti. Cyklistom sa odporúča jazdiť len s vhodnou obuvou a oblečením na to určeným. Nevyhnutnou súčasťou oblečenia sú reflexné vesty a reflexné pásiky v zmysle príslušného zákona.

Pri výmene náhradných dielov používajte len originály náhradných dielov z dôvodu bezpečnosti. Pred každou jazdou na verejných komunikáciách skontrolujte funčnosť žiaroviek a svetiel. Pri každej jazde dbajte nielen na vhodný odev a obuv, ale hlavne na ochranu hlavy bezpečnostnou prilbou.

Pri montáži detskej sedačky dozadu doporučujeme zakryť špirálové pružiny sedla (ak ich bicykel má), aby sa zabránilo zachyteniu prstov dieťaťa. Pri montáži prednej detskej sedačky doporučujeme zakryť predné koleso ochrannou mriežkou, ktorá bráni dieťaťu vložiť nohy do špicov a takto predísť úrazu.

Bicykel ako celok je nutné tiež rovnako dobre skladovať, nesmie sa skladovať v priestoroch s vysokou vlhkosťou, v prostredí kde sa skladujú agresívne chemikálie, farbivá, rozpúšťadlá, autobatérie a pod. Výrobca nie je zodpovedný za akékoľvek zranenia, škodu, alebo zlyhanie, ktoré môže byť výsledkom chybného zostavenia alebo údržby po vyexpedovaní výrobku.

V prípade že ste sa stali majuteľom horského bicykla uvedomte si, že bicykel je určený predovšetkým na jazdu v terénoch. Pre jazdu po verejných komunikáciách musíte bicykel dovybaviť blatníkmi a v prípade jazdy za zníženej viditeľnosti aj predným a zadným osvetlením.

Nosnosť – Maximálna celková hmotnosť dospelých bicyklov je 100 kg(jazdec, batožina a bicykel) a celková hmotnosť jazdca spolu s batožinou je 85 kg.

Pri jazde v mokrom a blatistom teréne sa môže brzdná dráha predĺžiť kvôly mokrému povrchu ráfika kolesa.