Demontáž a montáž zadného kolesa

Uvolnenie bŕzd
Skôr ako začnete kolesá demontovať, musíte uvoľniť brzdy. Stlačte obe brzdové čeľuste smerom k ráfiku. Uvoľnené lanko vytiahnite z vidličky brzdových čeľustí, vďaka čomu sa brzdy otvoria a umožnia demontáž kolies.

Demontáž zadného kolesa
Preraďte na najmenší prevod uvoľnite rýchloupínač. Zdvihnite bicykel za zadnú časť rámu, ťahajte prehadzovačku smerom dozadu a koleso tlačte smerom doledopredu pokiaľ sa nedsotane von rámu.

Montáž zadného kolesa
Nastavte prehadzovačku do polohy pre preradenie na najmenší prevod. Rýchloupínač musí byť otvorený. Páčka rýchloupínača musí byť na opačnej strane než je prehadzovačka a prevody. Zatlačte prehadzovačku pravou rukou smerom dozadu. Nasaďte reťaz na vrchnú časť najmenšieho prevodu. Potom nasaďte koleso do patiek rámu a vtiahnite ho smerom dovnútra až nadoraz. Koleso musí správne sediet a byť uprostred zadnej vidlice. Dotiahnite nastavovaciu maticu rýchloupínača a zatlačte rýchloupínač do polohy zatvorené. Páčka by správne mala byť rovnobežne so zadnou vidlicou rámu  smerom ku kolesu. Zaistite zadnú brzdu a vyskúšajte ju, zároveň skontrolujte či sa brzdy nezadierajú o plášť.