Demontáž a montáž predného kolesa

Uvolnenie bŕzd
Skôr ako začnete kolesá demontovať, musíte uvoľniť brzdy. Stlačte obe brzdové čeľuste smerom k ráfiku. Uvoľnené lanko vytiahnite z vidličky brzdových čeľustí, vďaka čomu sa brzdy otvoria a umožnia demontáž kolies.

Demontáž predného kolesa
Otvorte  páčku rýchloupínača. Povoľte nastavovaciu maticu proti smeru hodinových ručičiek cca o 2 až 3 otáčky, aby bolo možné koleso uvoľniť z vidlice. Koleso, ľahkým úderom uvoľnite a vytiahnite von z vidlice.

Montáž predného kolesa
Nasaďte patku prednej vidlice na os kolesa, otvorený rýchloupinák by mal byť na ľavej strane kolesa . Skontrolujte, či je koleso uprostred vidlice a os je riadne zasunutá v patkách. Páčku rýchloupínača zatlačte smerom k vidlici, do polohy zatvorené. Po dotiahnutí by páčka mala byť rovnobežne s vidlicou a zahnutá smerom ku kolesu. Zaistite a vyskúšajte prednú brzdu zároveň skontrolujte či sa brzdy nezadierajú o plášť..