Ako dlho sa môže pneumatika skladovať ?

Pneumatiky sa môžu skladovať po dobu až 5 rokov bez problému, Avšak pre dosiahnutie tejto doby musia byť skladované v chladnom, suchom a najdôležitejšiena tmavom mieste.

Pokiaľ sú namontované na ráfiku, pneumatiky by mali vždy byť nahustené. Najlepšie je koleso zavesiť. Neodporúča sa nechávať dlhšiu dobu kolesu nenahustené nakoľko môže dôjsť k poškodeniu bočníc.